Pracovně lékařské služby pro zaměstnavatele

Zdravotní služby Choceň s.r.o. zajišťuje pro zaměstnavatele (právnické i fyzické osoby) provádění pracovně-lékařských prohlídek, dle právních předpisů, které se k této pracovně-lékařské péči vztahují. Společnost má zajištěno personální obsazení lékařem, který je odborně způsobilý k poskytování těchto služeb – MUDr. Jiří Uher, ordinace ÚT 16,00 – 19,00 hod.

 

Pracovně-lékařská péče je ze zákona povinná pro všechny zaměstnavatele, bez ohledu na velikost podniku a počet zaměstnanců.

Na základě „Smlouvy o poskytování pracovně-lékařské péče“ provádíme:

  • vstupní, periodické, mimořádné, výstupní prohlídky – dle požadavku
  • dispensární prohlídky zaměstnanců, pokud mají nahlášenou nemoc z povolání
  • prohlídky zaměstnanců, u kterých působí vliv rizika pracovního prostředí
  • vystavování „Zdravotních průkazů“
  • očkování – sezonní (proti chřipce v sídle firmy), periodické (proti infekční žloutence)
  • možnost školení „První pomoci“ pro zaměstnance
  • dohled nad pracovními podmínkami na pracovištích zaměstnavatele
  • kontrolu vybavení zdravotnickým materiálem u lékárniček první pomoci
  • poradenskou činnost v oblasti ochrany zdraví při práci a předcházení pracovním úrazům, nemocím z povolání
  • odbornou poradenskou konzultaci při projektování, výstavbě nebo úpravě pracovišť a zhodnocení rizika možného působení škodlivin v pracovním prostředí

Dále provádíme specializovaná vyšetření zaměstnanců rizikových pracovišť, jako jsou například vyšetření spirometrická u rizika prachu, audiometrické vyšetření (ORL) u rizika hluku a oční vyšetření (např. u řidičů).

V případě zájmu o využití nabízených pracovně-lékařských služeb a zjištění bližších informací kontaktujte:

Zdravotní služby Choceň s.r.o., Smetanova 1175, Choceň 565 01

tel:     465 472 213 (p. Janouch – informace)

mob.: 724 749 856 (pro objednání pracovně-lékařských služeb)

email: zdravotnisluzby.ch@seznam.cz